Go to content Go to navigation Go to search

: Top tricks

2008-12-15 06:50 af Thomas Damgaard Nielsen -

Screendump af top

Her er et par nyttige tricks til top. Top er et meget anvendeligt program som kan meget mere end “bare” at liste kørende processer. Jeg vil her nævne nogle af de ting, man kan gøre med top.

Vis kun processer fra en bestemt bruger
Normalt viser top processerne for alle brugere, men nogle gange er man kun interesseret i at se processer fra en bestemt bruger, f.eks. ens egen bruger eller www-data, hvis nu man vil holde øje med Apaches processer.

Sådan gør man: tryk u og skriv herefter brugernavnet eller uid på den bruger, hvis processer man ønsker at se.

Hvis man har valgt kun at se processer fra en bestemt bruger, kan man se alle processer igen ved at trykke u efterfulgt at Enter.

Vis kun aktive processer
Normalt viser top alle startede processer — også dem der er idle. Ofte er man kun interesseret i at se de processer der kører lige nu. Det kan top også klare. Man skal bare trykke i, så vises kun aktive processer.

Dræb proces fra top
Top er et fint værktøj til at identificere processer der er “løbet løbsk”. Når man har identificeret en proces der skal nedlægges, kan man gøre det direkte fra top ved at trykke k efterfulgt af proces-id på den givne proces. Herefter indtastes hvilket signal der skal sendes til processen efterfulgt af Enter. Man kan også vælge blot at trykke Enter. Så vil standardsignalet blive sendt (15/TERM).

Renice proces fra top
Nogle gange vil man ikke dræbe en proces, men blot give den en anden prioritet. Dette gøres ved at trykke r efterfulgt af proces-id på den givne proces. Herefter indtastes den ønskede nice-værdi efterfulgt af Enter. Bemærk, at du skal være root for at kunne give en proces en lavere nice-værdi (højere prioritet).

Ændr opdateringsinterval
Som standard opdaterer top proceslisten hvert sekund. Dette kan ændres ved at trykke s efterfulgt af interval i sekunder. F.eks. vil s5[Enter] sætte opdateringsintervallet til 5 sekunder. s.3[Enter] vil sætte opdateringsintervallet til 0.3 sekunder.

Gem top-indstillinger
Man kan gemme sine top-indstillinger i en .toprc-fil. Det vil få top til at bruge de valgte indstillinger, hver gang man starter top. Man kan enten skrive filen selv, eller man kan indstille top, som man vil have den og derefter trykke W for at skrive konfigurationen til .toprc.

Andet?
Har du nogle andre gode top-tricks, kan du jo skrive dem som en kommentar.

Kommentarer

  Textile hjælp