Go to content Go to navigation Go to search

: Temperatursensor på fit-PC

2009-05-21 14:09 af Thomas Damgaard Nielsen -

I denne guide viser jeg, hvordan man får adgang til temperatursensoren på en fit-PC.

Jeg tager udgangspunkt i Ubuntu Hardy.

Først installeres lm-sensors:

apt-get install lm-sensors

Herefter køres sensors-detect for at undersøge, hvilke sensors der findes i systemet:

sensors-detect

Dette giver følgende output:

sensors-detect revision 5016 (2007-11-11 22:20:16 +0100)                                                
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe 
and recommended to accept the default answers to all questions,  
unless you know what you're doing.                
We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
Do you want to probe now? (YES/no): 

Den stiller en masse spørgsmål. Min maskine lavede ikke noget vigtigt, da jeg satte det op. Derfor kunne jeg blot sige YES til alle spørgsmål.

Den vil forsøge at probe for en masse forskellige sensors. Den der er interessant for fit-PC hedder National Semiconductor LM89/LM99.
Nedenstående linje skulle gerne optræde på listen:

Probing for `National Semiconductor LM89/LM99'...      Success!
  (confidence 8, driver `lm90')                  

Det vil sige, at modulet som skal anvendes er lm90.

Efter sensors-detect har afsluttet indlæses modulet:

modprobe lm90

Herefter burde det være muligt at aflæse temperatursensoren ved at skrive:

sensors

Kommandoen skulle gerne give output i stil med nedenstående:

lm99-i2c-0-4c
Adapter: CS5536 ACB0
G/C Temp:  +50.0°C (low = +0.0°C, high = +70.0°C)
           (crit = +85.0°C, hyst = +75.0°C)
GPU Temp:  +74.0°C (low = +16.0°C, high = +86.0°C)
           (crit = +126.0°C, hyst = +116.0°C)

Hvis ovenstående virker som forventet, skrives modulet ind i /etc/modules ved at åbne filen i en editor og tilføje linjen:

lm90

Herefter vil modulet blive indlæst under opstarten.

Kommentarer

 1. Hvad er en fit-PC?


  Helene    2009-05-27 20:47    #
 2. En fit-PC er en lille computer som f.eks. er ideel til hjemmeserver. Jeg har tidligere skrevet om den her:
  http://thomasdamgaard.dk/blog/miljorigtig-mini-computer


  Thomas Damgaard    2009-05-27 20:49    #
  Textile hjælp