Go to content Go to navigation Go to search
Kategori: Ubuntu

: sudo: timestamp too far in the future

2008-06-07 08:35 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Hvis du ved kørsel af sudo får denne fejl:

sudo: timestamp too far in the future
så kan du afhjælpe problemet ved at skrive:
sudo -K

Jeg håber, at dette hint kan hjælpe andre som har haft samme problem, som jeg havde i dag.

Kategori: Ubuntu

: Suspend to RAM med Thinkpad T61p

2008-05-29 08:46 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Thinkpad

Jeg har for nyligt fået en ny laptop. Det er en Lenovo Thinkpad T61p. Efter at have lagt en frisk installation af Kubuntu 8.04 på den erfarede jeg, at “suspend to RAM” ikke virkede.

Min kollega og gode ven Christian rapporterede dette bug og konstruede en patch der løser problemet.

Kategori: Ubuntu

: Spar på strømmen i Ubuntu

2008-05-06 21:10 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Hvis du, som jeg, har en bærbar computer med Ubuntu GNU/Linux, er du sikkert også interesseret i at få mest muligt ud af dit batteri, hvis du er et afsted uden adgang til fast strømkilde.

Jeg har lavet følgende lille script til at bringe strømforbruget på min bærbare computer ned.

#!/bin/sh
case $1 in
  on)
    rmmod uhci_hcd
    rmmod ehci_hcd
    rmmod pcmcia
    rmmod yenta_socket
    iwpriv eth1 set_power 5
    # Enable laptop mode
    echo 5 > /proc/sys/vm/laptop_mode
    # Enable AC97 powersave mode
    echo 1 > /sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save
    # Increase dirty write back interval from 5.0 sec to 15 sec
    echo 1500 > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
  ;;
  off)
    modprobe yenta_socket
    modprobe pcmcia
    modprobe uhci_hcd
    echo 0 > /proc/sys/vm/laptop_mode
    echo N > /sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save
    echo 500 > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
  ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {on|off}"
  ;;
esac

Forklaringer:
Først fjerner jeg moduler der har at gøre med PCMCIA og USB, da jeg sjældent bruger disse, når computeren kører på batteri. Derefter slår jeg “laptop mode” til. Jeg sætter lydkortet i “power save mode”. Dette resulterer i, at lydkortet bruger mindre strøm, men til gengæld kan det på nogle lydkort give et lille klik hver gang det bliver slået til og fra. Til sidst sætter jeg intervallet mellem dirty write backs op til 15 sekunder i stedet for 5 sekunder.

Bemærk, scriptet skal køres som root eller med sudo.

Jeg håber, at andre kan få gavn af scriptet. Hvis du har forslag til forbedringer eller andre kommentarer til scriptet, er du naturligvis velkommen til at skrive.

Kategori: Unix-tips

: Seagate FreeAgent spin down fix

2008-04-14 21:05 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

For omkring en måneds tid siden, købte jeg en Seagate FreeAgent. Jeg er egentlig meget glad for den. Det er en god ekstern harddisk. Der er dog én ting der har irriteret mig enormt: efter noget idle-tid går den i en stand by-tilstand for at spare strøm. Desværre er den ikke helt god til at komme op igen. Ikke i GNU/Linux i hvert fald.

Heldigvis kan dette ordnes rimeligt nemt ved hjælp af sdparm.

I Ubuntu installeres sdparm ved at skrive:

sudo aptitude install sdparm

For at undersøge, om du har problemet med at disken er sat til at gå i stand by, skriver du:

sudo sdparm -a /dev/sda

Det skulle gerne give et resultat i stil med:

  /dev/sda: Seagate  FreeAgentDesktop 100F
Power condition mode page:
 IDLE    0 [cha: n, def: 0, sav: 0]
 STANDBY   1 [cha: y, def: 1, sav: 1]
 ICT     0 [cha: n, def: 0, sav: 0]
 SCT    9000 [cha: y, def:9000, sav:9000]

Bemærk linien: STANDBY 1 [cha: y, def: 1, sav: 1].

For at slå dette fra skriver du:

sudo sdparm --command=start /dev/sda
sudo sdparm --clear STANDBY -6 /dev/sda

Herefter tjekker du, at ændringen er trådt i kraft ved endnu en gang at skrive:

sudo sdparm -a /dev/sda

Resultatet skulle nu ligne følgende:

  /dev/sda: Seagate  FreeAgentDesktop 100F
Power condition mode page:
 IDLE    0 [cha: n, def: 0, sav: 0]
 STANDBY   0 [cha: n, def: 1, sav: 0]
 ICT     0 [cha: n, def: 0, sav: 0]
 SCT     0 [cha: n, def:9000, sav: 0]

Ændringen er permanent og din disk burde herefter ikke gå i stand by.

Kategori: Unix-tips

: LUKS/cryptsetup på Geode CPU

2008-04-08 21:46 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Hvis du som jeg ejer en fit-PC eller anden maskine med en AMD Geode-CPU og har forsøgt at bruge krypterede filsystemer med LUKS/cryptsetup, er du sandsynligvis stødt på denne fejl, når du forsøger at åbne din LUKS-partition:

~ $ sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda1 sdata
Enter LUKS passphrase:
Failed to setup dm-crypt key mapping.
Check kernel for support for the aes-cbc-essiv:sha256 cipher spec and verify that /dev/sda1 contains at least 133 sectors.
Failed to read from key storage
Command failed: No key available with this passphrase.

I aften jeg endelig, med hjælp fra Christian Iversen fået løst problemet.

Problemet består i, at Geode har indbygget hardware-support for aes-kryptering. Til dette anvendes modulet geode-aes. Dette modul skal blot fjernes ved at skrive:

sudo rmmod geode-aes

Herefter loades det normale aes-modul:

sudo modprobe aes

Jeg håber, at dette blog-indlæg kan hjælpe andre der er i samme situation.

Kategori: Unix-tips

: Python-script til speciel kopiering af filer

2008-01-19 08:16 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Jeg har flere gange haft brug for at løse følgende problem:
Jeg har to mapper — A og B.
I mappen A findes filnavne der er en delmængde af filnavnene i mappen B.
Alle filer i mappen B som har et filnavn der matcher et filnavn i mappen A skal kopieres over i en tredje mappe C.

Eksempel
A indeholder filerne:

1 14 15 17 2 21 3 33 34 51 59

B indeholder filerne: 1, 2, .., 59, 60.

Nedenstående python-script løser problemet:

import os
import shutil
A=os.listdir("A")
B=os.listdir("B")
os.mkdir("C")
for f in A:
  srcname = os.path.join("B", f)
  dstname = os.path.join("C", f)
  try:
    shutil.copy2(srcname, dstname)
  except (IOError, os.error), why:
    print "Cannot copy %s to %s: %s" % (srcname, dstname, str(why))
Kategori: HOWTO

: MySQL og SSL

2007-12-06 09:36 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

MySQL understøtter krypterede forbindelse ved hjælp af SSL. Jeg har for nyligt sat en MySQL 5.0-server op med SSL-forbindelser. Jeg vil her dele ud af mine erfaringer med det.

MySQL sættes til ved at udfylde parametrene ssl-ca, ssl-cert og ssl-key i /etc/mysql/my.cnf.

MySQL-klienten kræver, at man angiver indstillingen --ssl-ca, før man kan oprette en krypteret forbindelse til serveren.

For at oprette en bruger som kun tillades adgang via krypterede forbindelser angives REQUIRE SSL under oprettelsen. Eksempel:

GRANT ALL ON foo.* 
TO 'someuser'@'example.com' 
IDENTIFIED BY 'some good pass phrase'
REQUIRE SSL;

Da mysqld anvender samme TCP-port til både klartekst- og SSL-forbindelser, og da man (tilsyneladende) ikke kan slå klartekst-forbindelser helt fra, kan det være lidt svært at afgøre, om man i en given forbindelse rent faktisk anvender SSL.

For at afprøve at det virker som tiltænkt opretter man en forbindelse til serveren og skriver status. Her kigger man så efter linien SSL. Hvis denne er noget i stil med Cipher in use is DHE-RSA-AES256-SHA, er SSL anvendt. Hvis SSL ikke er anvendt, er den None.

Kategori: Software

: Memoir-klassen i Ubuntu

2007-11-01 07:30 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Jeg anvender primært LaTeX til at skrive mine tekstdokumenter. Til de fleste opgaver, bruger jeg dokumentklassen Memoir.
Nu hvor min Thinkpad er defekt, låner jeg en computer. Denne computer har desværre ikke lige Memoir-klassen installeret. Klassen ligger dog i pakken texlive-latex-recommended og installeres nemt ved at skrive:

sudo aptitude install texlive-latex-recommended
Kategori: Unix-tips

: Debug-symboler i Ubuntu

2007-10-24 07:53 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Hvis du bruger Ubuntu/Kubuntu og gerne vil kunne rapportere bugs i programmer som crasher, bør du overveje at installere debug-symboler til nogle af dine applikationer.

Som default er der ikke debug-symboler i de pakker som følger med Ubuntu. Derfor skal du tilføje et ekstra mirror til din sources.list.

Det gør du ved at oprette filen /etc/apt/sources.list.d/debug-packages.list med indholdet:

deb http://people.ubuntu.com/~pitti/ddebs feisty main universe
deb http://people.ubuntu.com/~pitti/ddebs feisty-updates main universe
deb http://people.ubuntu.com/~pitti/ddebs feisty-proposed main universe
deb http://people.ubuntu.com/~pitti/ddebs feisty-security main universe
Kategori: Software

: KWrite, et letvægtsalternativ til Kate

2007-10-20 07:16 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Jeg er blevet godt og grundigt træt af Kate ( KDE Advanced Text Editor). Den er bloated. Man kan ikke starte flere instanser af den. Den er lang tid om at starte op.

KWrite

Derfor er jeg glad for at have opdaget dens lillesøster KWrite. KWrite er lige det, jeg har brug for — en let grafisk editor. Hvis jeg skal lave større ting, bruger jeg alligevel Vim.

Previous Next