Go to content Go to navigation Go to search
Kategori: HOWTO

: Sikker VNC

2008-08-14 08:17 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

VNC er ofte en nem og hurtig løsning til support-opgaver eller fjernstyring af grafiske applikationer.

VNC er desværre ikke en sikker protokol. Derfor er bør man kun bruge VNC på betroede netværk eller gennem sikre tunneller. Sikre tunneller kan for eksempel være i form af SSH-tunneller eller VPN. Jeg vil i dette blog-indlæg koncentrere mig om SSH-tunneller. Jeg vil desuden antage, at du kører Ubuntu og har installeret pakken vnc4server.

Sådan gør du
Start VNC-serveren med disse parametre:

vnc4server -nolisten tcp -localhost

Tilføj følgende til din ~/.ssh/config:

Host example
  HostName example.com
  Compression yes
  LocalForward 5901 localhost:5901

Erstat example.com med værtsnavnet på den maskine, du vil styre via VNC.

Herefter starter du en SSH-forbindelse til maskinen. Dette opretter en tunnel på port 5901.

Du kan nu forbinde til maskinen ved at skrive:

xvncviewer localhost:1

Relateret information
Jeg har tidligere skrevet om SSH-tunneller her: Port forwarding via SSH tunnels with PuTTY.

Kategori: HOWTO

: Makroer i Vim

2008-07-27 09:11 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Vim

I dag vil jeg give jer et lille tip om, hvordan man bruger makroer i min yndlingseditor - Vim. Det er ganske let og ofte meget nyttigt.

Optagelse af makro
I command mode trykker du q efterfulgt af et registernummer. F.eks. q7. Dette får Vim til at optage alt hvad du gør, indtil du næste gang i command mode trykker q. De optagede handlinger vil blive gemt i makro-register 7.

Altså, q[register] for at optage makro og q for at afslutte optagningen.

Afspilning af makro
Når du vil afspille en makro, trykker du blot @[register] i command mode. Dette vil afspille makroen i det indtastede register.

For eksempel: @7 vil afspille makroen i register 7.

Hvis du vil afspille sidste makro igen, trykker du bare @@.

Hvis du vil udføre en makro N antal gange, sætter du bare et heltal som præfiks. Altså [tal]@@.

Eksempel: hvis du vil udføre sidste makro 42 gange trykker du 42@@.

Kategori: HOWTO

: Sådan slår du bluetooth til og fra på en IBM Thinkpad

2008-06-28 07:02 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [1]

Bluetooth logo

Jeg er den lykkelige ejer af en IBM Thinkpad T61p. Den har bluetooth. Forleden kom jeg til at slå bluetooth til. Det var lidt irriterende, fordi det var ikke åbenlyst, hvordan jeg slog det fra igen. Jeg kan heller ikke huske, hvordan jeg kom til at slå det til.

Nå, men i hvert fald er det ganske let at slukke for bluetooth. Man skal blot skrive strengen “disable” ned i /proc/acpi/ibm/bluetooth.

Eksempel:

echo disable > /proc/acpi/ibm/bluetooth

Hvis man senere vil slå bluetooth til igen skriver man:

echo enable > /proc/acpi/ibm/bluetooth
Kategori: HOWTO

: 64 bit Opera i Ubuntu

2008-06-26 12:42 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Opera Web Browser

Sådan installerer du den nye 64-bit version af Opera i Ubuntu.

Åbn en terminal og skriv:

wget ftp://get.opera.com/pub/opera/linux/950b/final/en/x86_64/opera_9.50-20071024.2-shared-qt_amd64.deb
sudo dpkg -i opera_9.50-20071024.2-shared-qt_amd64.deb

Bemærk at det stadig er en beta-version, men den virker fint for mig.

Kategori: Fotografering

: Tun dit digitalkamera med CHDK

2008-04-06 22:48 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Wired.com viser dig, hvordan du kan tune dit Canon digitalkamera med open source CHDK-firmware.

Kategori: Ubuntu

: Hurtigere internet i Ubuntu ved at slå IPv6 fra

2008-02-04 08:21 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Ubuntu anvender som default IPv6. Desværre er det de færreste internetudbydere der understøtter dette. Derfor oplever nogle, at internetforbindelsen i Ubuntu virker langsom. Hvis du ikke bruger IPv6, kan du roligt slå det fra. Det gør du ved at åbne filen: /etc/modprobe.d/aliases og finde linien alias net-pf-10 ipv6. Denne linie ændres til: alias net-pf-10 off #ipv6.

Næste gang du genstarter din computer, vil den anvende gode gamle IPv4, og dit net vil forhåbentligt føles hurtigere.

Kategori: HOWTO

: Inkludering af PDF-sider i LaTeX-dokument

2008-01-22 08:41 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Jeg har ofte haft brug for at inkludere PDF-filer i LaTeX-dokumenter. Jeg bringer her en lille guide til dette.

Preamble:
Inkluder pakken pdfpages ved at skrive nedenstående linie i din preamble.

\usepackage{pdfpages}

Dokumentet:
I dokumentet indsætter du følgende linie, hvor du vil have inkluderet PDF’en.

\includepdf[pages=-,pagecommand=plain]{example.pdf}

pages=- betyder at alle sider i dokumentet skal inkluderes. Hvis pages ikke defineres, sættes den til 1.

pagecommand=plain sørger for, at der kommer sidetal på de inkluderede sider.

Ofte kan det være en fordel af sætte parametren rotateoversize. Dette vil bevirke, at sider som har landskabslayout også vil få dette i den endelige PDF frem for at blive nedskaleret, så de kan passe ind i en side med portræktlayout.

Kategori: Ubuntu

: Guide til blind installation af Kubuntu 7.10

2008-01-14 10:44 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Kubuntu logo

Denne guide beskriver, hvordan man kan installere Kubuntu 7.10 Gutsy Gibbon uden at have en skærm på maskinen der installeres på — en såkaldt blind installation.

Nedenstående resulterer i en installation af Kubuntu 7.10 med dansk keyboard og engelsk sprog. Installationen anvender hele harddisken og bliver sat op med krypterede filsystemer.

Bemærk: Da installationen anvender hele harddisken, vil al eksisterende data på harddisken gå tabt.

Forberedelser:
Først hentes Kubuntu 7.10 alternate install cd.
(torrent)

Når filen er hentet, brændes den på en cd. F.eks. ved hjælp af K3b.

Maskinen sættes til at boote fra cd’en. Herefter følges nedenstående tastetryk.

Selve installationen:

 • Enter
 • Enter
 • o (det er et ‘o’ som i Ole — ikke et nul)
 • Enter
 • d
 • d
 • d
 • Enter
 • Pil til højre.
 • Enter
 • Enter
 • Enter (herefter skal du vente et par minutter. Hold øje med den LED der viser IDE-aktivitet. Når den ikke blinker mere, er den sikkert klar til at fortsætte)
 • Enter
 • Enter
 • Tryk 6 gange på Backspace
 • Skriv det ønskede værtsnavn for maskinen.
 • Enter
 • Pil ned
 • Pil ned
 • Enter
 • Enter
 • Pil til venstre
 • Enter
 • Indtast den passphrase der ønskes anvendt til kryptering af filsystemerne.
 • Enter
 • Gentag passphrase.
 • Enter
 • Pil til venstre
 • Enter
 • Enter
 • Indtast fulde navn på den første normale bruger der skal oprettes på systemet.
 • Enter
 • Tryk backspace lige så mange gange som der var tegn i fornavnet på den første normale bruger.
 • Indtast ønsket brugernavn for første normale bruger.
 • Enter
 • Indtast adgangskode for første normale bruger.
 • Enter
 • Gentag adgangskode. (Herefter skal du vente ret lang tid, mens installationen færdiggøres)
 • Enter (vent mens maskinen genstarter)

Et voilá — installationen er færdig!

Kategori: HOWTO

: MySQL og SSL

2007-12-06 09:36 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

MySQL understøtter krypterede forbindelse ved hjælp af SSL. Jeg har for nyligt sat en MySQL 5.0-server op med SSL-forbindelser. Jeg vil her dele ud af mine erfaringer med det.

MySQL sættes til ved at udfylde parametrene ssl-ca, ssl-cert og ssl-key i /etc/mysql/my.cnf.

MySQL-klienten kræver, at man angiver indstillingen --ssl-ca, før man kan oprette en krypteret forbindelse til serveren.

For at oprette en bruger som kun tillades adgang via krypterede forbindelser angives REQUIRE SSL under oprettelsen. Eksempel:

GRANT ALL ON foo.* 
TO 'someuser'@'example.com' 
IDENTIFIED BY 'some good pass phrase'
REQUIRE SSL;

Da mysqld anvender samme TCP-port til både klartekst- og SSL-forbindelser, og da man (tilsyneladende) ikke kan slå klartekst-forbindelser helt fra, kan det være lidt svært at afgøre, om man i en given forbindelse rent faktisk anvender SSL.

For at afprøve at det virker som tiltænkt opretter man en forbindelse til serveren og skriver status. Her kigger man så efter linien SSL. Hvis denne er noget i stil med Cipher in use is DHE-RSA-AES256-SHA, er SSL anvendt. Hvis SSL ikke er anvendt, er den None.

Kategori: HOWTO

: Sådan oplader du en iPod med et løg og nogle elektrolytter

2007-11-20 07:57 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Videoen viser, hvordan du hacker et løg, så det bliver til et batteri som kan bruges til at oplade en iPod.

I videoen spiller et virkelig irriterende stykke baggrundsmusik. Hvorfor er det blevet moderne at lægge dårlig baggrundsmusik ind på YouTube-videoer?

Previous Next