Go to content Go to navigation Go to search
Kategori: Windows-tips

: Script til tilføjelse af sti til Windows' %PATH%-variabel

2007-07-10 20:54 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Når jeg en sjælden gang bliver tvunget til at anvende Windows, har jeg ofte brug for at tilføje nogle stier til %PATH%.
Det er normalt en besværlig procedure, hvor man skal røre musen og alting.
Heldigvis kan man scripte sig ud af det. Her er et script som tilføjer en sti til %PATH% i Windows.


Dim WshShell
Dim OldPath
Dim PathToAdd

PathToAdd = InputBox(“Path to add:”)
If PathToAdd <> “” Then PathToAdd = “;” & PathToAdd Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”) OldPath = WshShell.RegRead(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\Path”) ‘ Check if the new path already exists in the path If InStr(OldPath, ExtraPath) = 0 Then WshShell.RegWrite “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\Path”, OldPath + ExtraPath, “REG_EXPAND_SZ” End If MsgBox(“Path is now updated!”)
End If

Det burde virke i følgende versioner af Microsoft Windows:
Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server

Windows Scripting Host skal muligvis være installeret.