Go to content Go to navigation Go to search
Kategori: Unix-tips

: 7 habits of highly effective text editing

2013-10-16 08:26 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

In this Google talk, Bram Moolenaar presents 7 habits for highly effective text editing with Vim.

Kategori: Unix-tips

: Elegante command-line interfaces med Python

2013-10-12 15:43 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Docopt er et rigtigt fedt lille Python-modul som gør det let at lave elegante, ja nærmeste smukke, kommandolinje-grænseflader. Se præsentationen herunder.

Kategori: Ubuntu

: Få den nyeste WINE i Ubuntu 9.10

2009-11-13 18:33 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Sådan får du den nyeste version af WINE i Ubuntu 9.10. Start en terminal og skriv:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get install wine1.2
Kategori: Unix-tips

: Top tricks

2008-12-15 06:50 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Screendump af top

Her er et par nyttige tricks til top. Top er et meget anvendeligt program som kan meget mere end “bare” at liste kørende processer. Jeg vil her nævne nogle af de ting, man kan gøre med top.

Vis kun processer fra en bestemt bruger
Normalt viser top processerne for alle brugere, men nogle gange er man kun interesseret i at se processer fra en bestemt bruger, f.eks. ens egen bruger eller www-data, hvis nu man vil holde øje med Apaches processer.

Sådan gør man: tryk u og skriv herefter brugernavnet eller uid på den bruger, hvis processer man ønsker at se.

Hvis man har valgt kun at se processer fra en bestemt bruger, kan man se alle processer igen ved at trykke u efterfulgt at Enter.

Vis kun aktive processer
Normalt viser top alle startede processer — også dem der er idle. Ofte er man kun interesseret i at se de processer der kører lige nu. Det kan top også klare. Man skal bare trykke i, så vises kun aktive processer.

Dræb proces fra top
Top er et fint værktøj til at identificere processer der er “løbet løbsk”. Når man har identificeret en proces der skal nedlægges, kan man gøre det direkte fra top ved at trykke k efterfulgt af proces-id på den givne proces. Herefter indtastes hvilket signal der skal sendes til processen efterfulgt af Enter. Man kan også vælge blot at trykke Enter. Så vil standardsignalet blive sendt (15/TERM).

Renice proces fra top
Nogle gange vil man ikke dræbe en proces, men blot give den en anden prioritet. Dette gøres ved at trykke r efterfulgt af proces-id på den givne proces. Herefter indtastes den ønskede nice-værdi efterfulgt af Enter. Bemærk, at du skal være root for at kunne give en proces en lavere nice-værdi (højere prioritet).

Ændr opdateringsinterval
Som standard opdaterer top proceslisten hvert sekund. Dette kan ændres ved at trykke s efterfulgt af interval i sekunder. F.eks. vil s5[Enter] sætte opdateringsintervallet til 5 sekunder. s.3[Enter] vil sætte opdateringsintervallet til 0.3 sekunder.

Gem top-indstillinger
Man kan gemme sine top-indstillinger i en .toprc-fil. Det vil få top til at bruge de valgte indstillinger, hver gang man starter top. Man kan enten skrive filen selv, eller man kan indstille top, som man vil have den og derefter trykke W for at skrive konfigurationen til .toprc.

Andet?
Har du nogle andre gode top-tricks, kan du jo skrive dem som en kommentar.

Kategori: Ubuntu

: Slå telefonnumre op via kommandolinjen

2008-12-09 06:41 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Jeg har lavet et lille shellscript der gør det muligt at slå telefonnumre op direkte fra kommandolinjen.

Scriptet ses downloades her /files/dgs.

Hvis du vil anvende scriptet, skal du blot gemme det i en fil og tillade den at blive eksekveret (gøres ved at skrive chmod +x <filnavn>). Du kan f.eks. gemme den i ~/bin/dgs, hvis ~/bin er i din $PATH-miljøvariabel.

Herefter vil du nemt kunne slå telefonnumre op ved at skrive dgs <telefonnummer>.

Scriptet kræver, at zsh, iconv og curl er installeret.
Disse installeres i Ubuntu ved at skrive:

sudo apt-get install zsh iconv curl
Kategori: Ubuntu

: Hurtigere boot i Ubuntu

2008-11-29 13:49 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan man har fået Linux til at boote på 5 sekunder og om, hvordan man får applikationer til at starte hurtigere i Ubuntu. Nu vil jeg beskrive, hvordan man får Ubuntu til at boote hurtigere ved hjælp af profiling.

Når man starter sin computer, vil man på et tidspunkt, før Ubuntu starter, se GRUB. Det vil ligne nedenstående:

GNU GRUB

Man skal muligvis trykke Esc, for at få menuen frem.

Når man ser menuen, skal man trykke e. Herefter trykker man pil ned, indtil man kommer med linien der begynder med kernel. Her trykker man igen e. Gå til enden af linien og tryk space efterfulgt af profile. Tryk på Enter og herefter på b for at boote.

Nu vil disk I/O blive profiled. Det betyder, at efterfølgende boots gerne skulle blive hurtigere.

Kategori: Unix-tips

: Best Vim Tips

2008-11-10 07:56 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Vim

Jeg faldt lige over denne side der indeholder en masse gode Vim-tips.

Kategori: Unix-tips

: Løsning på Apache-problem: unable to check htaccess file

2008-11-06 11:07 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Apache HTTP Server

Jeg har brugt alt for lang tid på at debugge en dum fejl i apache. Jeg blev ved med at få denne fejl i loggen:

[Mon Oct 27 11:04:46 2008] [crit] [client 127.0.0.1] (13)Permission denied: /data/.htaccess pcfg_openfile: unable to check htaccess file, ensure it is readable

Jeg bruger ikke .htaccess-filer og undrede mig derfor meget over den.

Problemet viste sig at være, at apache-brugeren (www-data) ikke havde executable rettigheder på alle mapper op til og med DocumentRoot.

Jeg håber, at dette blog-indlæg kan spare andre lidt tid.

Kategori: Unix-tips

: Aliasser til at se DR net-tv.

2008-09-19 06:57 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Tv

Danmarks Radio er ved at få øjnene op for, at der er en stor del af det licensbetalende folk der bruger GNU/Linux og Mac. Derfor har de nu — på testbasis — opsat nogle streamingservere der understøtter Linux og Mac.

Her er et par aliasser du kan bruge til at gøre det nemmere at se DR1 og DR2.

Tilføj følgende linier til din shells rc-fil:

alias watch-dr1="mplayer -rtsp-stream-over-tcp mms://drcluster.jay.net/dr1"
alias watch-dr2="mplayer -rtsp-stream-over-tcp mms://drcluster.jay.net/dr2"

Når du så vil se DR1, åbner du bare en terminal og skriver watch-dr1 efterfulgt af Enter. Vil du se DR2, skriver du i stedet watch-dr2.

Hvis du ikke ved, hvilken fil du skal tilføje linierne til, så er det sandsynligvis filen .bashrc i dit homedir, da de fleste Linux-distributioner har bash som standard-shell.

Skulle de ovenstående adresser ikke virke, kan du tilgå de enkelte servere direkte fra følgende adresser:

DR1:
mms://81.7.175.3/dr1
mms://81.7.175.4/dr1
mms://81.7.175.10/dr1
DR2:
mms://81.7.175.3/dr2
mms://81.7.175.4/dr2
mms://81.7.175.10/dr2
Kategori: HOWTO

: Makroer i Vim

2008-07-27 09:11 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Vim

I dag vil jeg give jer et lille tip om, hvordan man bruger makroer i min yndlingseditor - Vim. Det er ganske let og ofte meget nyttigt.

Optagelse af makro
I command mode trykker du q efterfulgt af et registernummer. F.eks. q7. Dette får Vim til at optage alt hvad du gør, indtil du næste gang i command mode trykker q. De optagede handlinger vil blive gemt i makro-register 7.

Altså, q[register] for at optage makro og q for at afslutte optagningen.

Afspilning af makro
Når du vil afspille en makro, trykker du blot @[register] i command mode. Dette vil afspille makroen i det indtastede register.

For eksempel: @7 vil afspille makroen i register 7.

Hvis du vil afspille sidste makro igen, trykker du bare @@.

Hvis du vil udføre en makro N antal gange, sætter du bare et heltal som præfiks. Altså [tal]@@.

Eksempel: hvis du vil udføre sidste makro 42 gange trykker du 42@@.

Previous