Go to content Go to navigation Go to search
Kategori: Ubuntu

: Muliggør disk-kryptering via Ubuntu-installer

2010-01-27 17:04 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Jeg vil opfordre brugere af Ubuntu til at stemme på denne brainstorm ide:
‘Currently the Ubuntu Desktop installer does not allow the user to set up whole disk encryption (with lvm/luks). However, this is easily done though the “Guided – use entire disk and set up encrypted LVM” option in the alternate installer. This should also be possible via the desktop installer.’

Det ville gøre det betydeligt nemmere for folk at kryptere deres harddisk.

Kategori: Ubuntu

: Få den nyeste WINE i Ubuntu 9.10

2009-11-13 18:33 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Sådan får du den nyeste version af WINE i Ubuntu 9.10. Start en terminal og skriv:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get install wine1.2
Kategori: HOWTO

: Temperatursensor på fit-PC

2009-05-21 14:09 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

I denne guide viser jeg, hvordan man får adgang til temperatursensoren på en fit-PC.

Jeg tager udgangspunkt i Ubuntu Hardy.

Først installeres lm-sensors:

apt-get install lm-sensors

Herefter køres sensors-detect for at undersøge, hvilke sensors der findes i systemet:

sensors-detect

Dette giver følgende output:

sensors-detect revision 5016 (2007-11-11 22:20:16 +0100)                                                
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe 
and recommended to accept the default answers to all questions,  
unless you know what you're doing.                
We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
Do you want to probe now? (YES/no): 

Den stiller en masse spørgsmål. Min maskine lavede ikke noget vigtigt, da jeg satte det op. Derfor kunne jeg blot sige YES til alle spørgsmål.

Den vil forsøge at probe for en masse forskellige sensors. Den der er interessant for fit-PC hedder National Semiconductor LM89/LM99.
Nedenstående linje skulle gerne optræde på listen:

Probing for `National Semiconductor LM89/LM99'...      Success!
  (confidence 8, driver `lm90')                  

Det vil sige, at modulet som skal anvendes er lm90.

Efter sensors-detect har afsluttet indlæses modulet:

modprobe lm90

Herefter burde det være muligt at aflæse temperatursensoren ved at skrive:

sensors

Kommandoen skulle gerne give output i stil med nedenstående:

lm99-i2c-0-4c
Adapter: CS5536 ACB0
G/C Temp:  +50.0°C (low = +0.0°C, high = +70.0°C)
           (crit = +85.0°C, hyst = +75.0°C)
GPU Temp:  +74.0°C (low = +16.0°C, high = +86.0°C)
           (crit = +126.0°C, hyst = +116.0°C)

Hvis ovenstående virker som forventet, skrives modulet ind i /etc/modules ved at åbne filen i en editor og tilføje linjen:

lm90

Herefter vil modulet blive indlæst under opstarten.

Kategori: Ubuntu

: Eksporter liste over installerede pakker

2009-05-03 16:30 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Jeg har i dag været ved at geninstallere et Ubuntu-system. Da det nye system skulle have de samme pakker installeret som det gamle, så havde jeg brug for at eksportere listen over installerede pakker. Da Ubuntu er bygget på Debian gøres dette let ved hjælp af dpkg.

Sådan eksporteres listen over installerede pakker:
Åbn en terminal og skriv:

dpkg --get-selections > packages.txt

Gem filen packages.txt på et USB-medie eller lignende og læg den ind på det nye system, når det er installeret.

Sådan installeres pakker på listen på det nye system:
Åbn en terminal og skriv:

cat packages.txt | dpkg --set-selections && apt-get dselect-upgrade
Kategori: Ubuntu

: Anmeldelse af Ubuntu 9.04

2009-04-24 20:07 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Som tidligere nævnt er den nye Ubuntu 9.04 for nylig blevet frigivet.

Lifehacker har en fin anmeldelse af den nye Ubuntu

Kategori: Ubuntu

: En uge til Ubuntu 9.04

2009-04-16 10:36 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Ubuntu

Der er i dag kun 7 døgn til frigivelsen af Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope.

Med Ubuntu 9.04 introduceres en hel række nye features.

Blandt andet følgende:

 • Bedre håndtering af flere tilsluttede monitors.
 • Understøttelse af flere grafikkort.
 • Nyt system for visning af diverse systemnotifikationer. Se demo her.
 • Mærkbar bedre opstartstid. Noget jeg personligt ser frem til!
 • Linux kernel 2.6.28 med alt hvad det indebærer af nye features og mere understøttet hardware.
 • Understøttelse af det nye ext4-filsystem

Der er med andre ord meget at glæde sig til.

Kategori: Ubuntu

: Klon dine skærme med disper

2009-03-08 16:08 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

IBM Thinkpad

Jeg har en Lenovo Thinkpad T61p med et nVidia Quadro FX 570M grafikkort. Når jeg anvender computeren på kontoret sidder den i en docking station og er tilsluttet en ekstern skærm. Jeg vil derfor gerne klone skærmsignalet, så der vises det samme på den eksterne skærm som på den indbyggede.

Denne kloning har har tidligere opnået ved hjælp af et vildt irriterende GUI program ved navn “nvidia-control”. Dette program er helt forfærdeligt. Man skal klikke mange gange på forskellige knapper, hver gang man vil slå kloning til eller fra.

Heldigvis findes der et alternativ. Programmet “disper” gør det nemt at slå kloning til og fra.
Disper er et kommandolinjeprogram, hvilket gør det nemt at indbygge i scripts eller lave genvejstaster til det.

Sådan slås clone mode til med disper:
Start en terminal og skriv disper -c.

Sådan slås clone mode fra med disper:
Start en terminal og skriv disper -s.

Ja. Så enkelt kan det gøres!

For at installere disper i Ubuntu skal nedenstående to linjer tilføjes filen /etc/apt/sources.list.d/disper.list (opret den, hvis den ikke eksisterer).

deb http://ppa.launchpad.net/wvengen/ppa/ubuntu hardy main
deb-src http://ppa.launchpad.net/wvengen/ppa/ubuntu hardy main

Herefter køres kommandoen:

sudo apt-get update && sudo apt-get install disper
Kategori: Unix-tips

: Top tricks

2008-12-15 06:50 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Screendump af top

Her er et par nyttige tricks til top. Top er et meget anvendeligt program som kan meget mere end “bare” at liste kørende processer. Jeg vil her nævne nogle af de ting, man kan gøre med top.

Vis kun processer fra en bestemt bruger
Normalt viser top processerne for alle brugere, men nogle gange er man kun interesseret i at se processer fra en bestemt bruger, f.eks. ens egen bruger eller www-data, hvis nu man vil holde øje med Apaches processer.

Sådan gør man: tryk u og skriv herefter brugernavnet eller uid på den bruger, hvis processer man ønsker at se.

Hvis man har valgt kun at se processer fra en bestemt bruger, kan man se alle processer igen ved at trykke u efterfulgt at Enter.

Vis kun aktive processer
Normalt viser top alle startede processer — også dem der er idle. Ofte er man kun interesseret i at se de processer der kører lige nu. Det kan top også klare. Man skal bare trykke i, så vises kun aktive processer.

Dræb proces fra top
Top er et fint værktøj til at identificere processer der er “løbet løbsk”. Når man har identificeret en proces der skal nedlægges, kan man gøre det direkte fra top ved at trykke k efterfulgt af proces-id på den givne proces. Herefter indtastes hvilket signal der skal sendes til processen efterfulgt af Enter. Man kan også vælge blot at trykke Enter. Så vil standardsignalet blive sendt (15/TERM).

Renice proces fra top
Nogle gange vil man ikke dræbe en proces, men blot give den en anden prioritet. Dette gøres ved at trykke r efterfulgt af proces-id på den givne proces. Herefter indtastes den ønskede nice-værdi efterfulgt af Enter. Bemærk, at du skal være root for at kunne give en proces en lavere nice-værdi (højere prioritet).

Ændr opdateringsinterval
Som standard opdaterer top proceslisten hvert sekund. Dette kan ændres ved at trykke s efterfulgt af interval i sekunder. F.eks. vil s5[Enter] sætte opdateringsintervallet til 5 sekunder. s.3[Enter] vil sætte opdateringsintervallet til 0.3 sekunder.

Gem top-indstillinger
Man kan gemme sine top-indstillinger i en .toprc-fil. Det vil få top til at bruge de valgte indstillinger, hver gang man starter top. Man kan enten skrive filen selv, eller man kan indstille top, som man vil have den og derefter trykke W for at skrive konfigurationen til .toprc.

Andet?
Har du nogle andre gode top-tricks, kan du jo skrive dem som en kommentar.

Kategori: Design

: Save For Web i Photoshop under Wine

2008-12-11 06:18 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer

Hvis du kører Photoshop i GNU/Linux under Wine, har du muligvis forgæves forsøgt at benytte Photoshops Save for web-funktionalitet.

Denne funktionalitet virker tilsyneladende kun, hvis man starter Photoshop med følgende miljøvariable og følgende sti:

env WINEPREFIX="$HOME/.wine" wine "c:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Photoshop.exe"

Altså virker det ikke med:

wine $HOME/.wine/drive_c/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS2/Photoshop.exe

Relaterede artikler:

Kategori: Ubuntu

: Slå telefonnumre op via kommandolinjen

2008-12-09 06:41 af Thomas Damgaard Nielsen - Kommentarer [2]

Jeg har lavet et lille shellscript der gør det muligt at slå telefonnumre op direkte fra kommandolinjen.

Scriptet ses downloades her /files/dgs.

Hvis du vil anvende scriptet, skal du blot gemme det i en fil og tillade den at blive eksekveret (gøres ved at skrive chmod +x <filnavn>). Du kan f.eks. gemme den i ~/bin/dgs, hvis ~/bin er i din $PATH-miljøvariabel.

Herefter vil du nemt kunne slå telefonnumre op ved at skrive dgs <telefonnummer>.

Scriptet kræver, at zsh, iconv og curl er installeret.
Disse installeres i Ubuntu ved at skrive:

sudo apt-get install zsh iconv curl

Previous